Loading color scheme

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Milí rodiče, začátek školního roku se blíží, proto vkládáme informace k jeho zahájení. Zahájení školního roku připadá na úterý 1.9.2020. Je třeba, aby byla do 25.8.2020 provedena platba školného a stravného. Upozorňujeme, že od 1.9.2020 navyšujeme školné o 30,-Kč, a to na 450,-Kč. Školné a stravné musí být uhrazeno do 25. dne předešlého měsíce, takže do 25.8.2020 platíte na září. Děti do MŠ potřebují: oblečení do třídy, oblečení na zahradu, pyžamo, náhradní oblečení, papuče, vlastní hrneček, kartáček na zuby a pastu. Budeme rádi, pokud byste chtěli dětem přinést toaletní papír, případně vlhčený toaletní papír a papírové kapesníky. My nemáme problém toto zakoupit, avšak musíme se řídit cenou, takže určitě ne bělený měkký toaletní papír apod. Mateřská škola je v programu Skutečně zdravá školka, postupně budeme ubírat bílou mouku a bílý cukr. Proto budeme rádi, když nebudete dětem nosit bonbony na oslavu narozenin, ale zkusíte vymyslet nějakou zdravější variantu. Rodiče nově přijatých dětí upozorňujeme na možnost jednoho adaptačního týdne, kdy mohou být s dětmi ve třídě a postupně je přivykat režimu MŠ, vše na domluvě s učitelkami ve třídě. První velká věc, která děti čeká bude Zahradní slavnost v pátek 4.9.2020 od 15.00-17.00 hod, na kterou vás tmto srdečně zveme. Následovat budou třídní schůzky, které budou ve středu a čtvrtek 9. a 10.9.2020 od 15.15 hodin V mateřské škole funguje spolek Veselá školička, díky kterému můžeme realizovat akce jako je Zahradní slavnost, Maškarní bál, Rozloučení s předškoláky,... kupovat dárky na Vánoce, pořizovat věci, na které nemáme z běžných prostředků MŠ. Proto Vás chceme poprosit, abyste se zapojili a 2x za rok přispěli na účet Veselé školičky. Podrobnosti si řekneme na třídních schůzkách. Podařilo se nám zrealizovat opravu koupelen a wc, za což jsme moc rádi, děti už budou mít odpovídající prostředí a podmínky, snad se nám ještě v zimě nebo nejpozději příští rok podaří probourat průchody na zimu, abyste nemuseli s dětmi chodit venkem, ale to už záleží na financích. Budeme se na děti moc těšit, snad i ony na nás.

Upozornění na nařízení ministra zdravotnictví

Vážení rodiče,
od čtvrtka 10.9.2020 platí pro rodiče a nepedagogické pracovníky povinnost nosit ve vnitřních prostorách MŠ roušku.
Prosím, abyste toto nařízení ministra respektovali a do MŠ vcházeli jen se zakrytými ústy a nosem.
Děkuji 

Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

PLATEBNÍ ÚDAJE

Ve školním roce 2020/2021 je stanovena výše školného na - 450,-Kč

Celodenní strava - 35,-Kč / den

Celodenní strava - 7 leté děti - 39,-Kč / den

Stravné + školné ( 2 - 5 leté děti ) - 1220,-Kč (450,-+770,-Kč)

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2014 - 31.8.2015 ) - 770,-Kč

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2013 - 31.8.2014) - 860,-Kč

 

Odhlašování stravy

Vážení rodiče,

připomínám nutnost odhlašovat dětem stravu. Všichni rodiče, kteří nahlásili, zda jejich dítě bude docházet do MŠ, případně až od září, mají
stravovací účty nastavené. Kdo tak ale neučinil a stravu neodhlásil bude platit neoprávněnou stravu.
Prosíme, dávejte na to pozor, ať zbytečně neplatíte režijní poplatky.

Děkuji Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠvíce >>