Loading color scheme

REAKCE NA NAŘÍZENÍ VLÁDY

Z ROZHODNUTÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY JSME NUCENI VEŠKERÉ AKTIVITY, AŤ UŽ SPORTOVNÍ, TAK SPOLEČENSKÉ ZRUŠIT.

NEBUDOU KROUŽKY, PLAVÁNÍ, BRUSLENÍ, NEBUDOU SPOLEČNÉ AKCE S RODIČI, DIVADLA ANI VÝLETY.

PROTOŽE BYL NOUZOVÝ STAV PRODLOUŽEN, I MY JSME NUCENI S KROUŽKY POČKAT, NEŽ BUDE BEZPEČNÉ JE REALIZOVAT.

Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

Upozornění na nařízení ministra zdravotnictví

Vážení rodiče,
od čtvrtka 10.9.2020 platí pro rodiče a nepedagogické pracovníky povinnost nosit ve vnitřních prostorách MŠ roušku.
Prosím, abyste toto nařízení ministra respektovali a do MŠ vcházeli jen se zakrytými ústy a nosem.

Mnozí z vás teď řeší otázku, zda dítě dát či nedát do školky.
Před časem jsme vás žádali, abyste si děti pokud možno nechali doma a moc děkujeme za vaši vstřícnost. Týden byly školky opravdu poloprázdné.
Nyní je rozhodnutí na vás. Obě školky jsou otevřené v běžném provozu. Někteří z vás již prodělali onemocnění Covid... Děkujeme, že nás o tom informujete, jsou to pro nás důležité informace.
Dokud nebude takový úbytek personálu, že by se o děti neměl kdo starat nebo nebudeme muset dát některou ze tříd do karantény, můžete děti vodit. Pokud k tomu dojde, budu psát rodičům, kterých se to bude týkat, maily.
Děkuji za vstřícnost a za dodržování bezpečnostních opatření. Společně to zvládneme.
 

Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

PLATEBNÍ ÚDAJE

Ve školním roce 2020/2021 je stanovena výše školného na - 450,-Kč

Celodenní strava - 35,-Kč / den

Celodenní strava - 7 leté děti - 39,-Kč / den

Stravné + školné ( 2 - 5 leté děti ) - 1220,-Kč (450,-+770,-Kč)

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2014 - 31.8.2015 ) - 770,-Kč

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2013 - 31.8.2014) - 860,-Kč

 

Odhlašování stravy

Vážení rodiče,

připomínám nutnost odhlašovat dětem stravu. Všichni rodiče, kteří nahlásili, zda jejich dítě bude docházet do MŠ, případně až od září, mají
stravovací účty nastavené. Kdo tak ale neučinil a stravu neodhlásil bude platit neoprávněnou stravu.
Prosíme, dávejte na to pozor, ať zbytečně neplatíte režijní poplatky.

Děkuji Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠvíce >>