Loading color scheme

OTEVŘENÍ

Vážení rodiče, od 12. dubna máme povolen provoz dle následujících pravidel. 
Pravidla jsme netvořili, pouze se jimi řídíme.                                                              

Zcela jistě jsou mezi námi rodiče, kteří budou mít problém tato nařízení akceptovat. Respektujeme tuto skutečnost, ale my jsme povinni zajistit provoz za těchto opatření.

Mateřská škola bude otevřena pro tyto děti:

V běžných třídách do počtu maximálně 15 dětí pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním a pro děti rodičů kritické infrastruktury. O zařazení dětí do tříd rozhodne vedení školy s ohledem na počty přihlášených dětí.

Žádáme rodiče dětí, kterých se tato možnost týká, aby nahlásili předem, že do školky nastoupí, s ohledem na možnost doplnit počty dětí.

Prosím, pište na e-mail – reditelstvi@makovskeho.cz do 9. 4. 2021 do 12 hodin. Pokud potřebujete více informací, volejte vedení školy.

Protiepidemiologická opatření
  • Vstup do školky pouze s respirátorem FFP – netýká se dětí mateřské školy
  • Do školky mohou pouze zdravé děti a samozřejmě doprovod
  • Povinné testování dětí antigenními testy 2x týdně – ve školce, případně PCR test 1x týdně  -v odběrovém  místě. Testovány budou všechny děti a zaměstnanci, kteří neprodělali v předchozích 90 dnech COVID 19.  Informace o prodělaném onemocnění potvrdí dětský lékař a zákonný zástupce přinese potvrzení.
  • Rodič má možnost si zajistit PCR test pro své dítě-pak donese do školky výsledek – předá zdravotníkovi. Pokud ho má v mobilu – stačí přeposlat na tel. 734 637 324.
  • MŠMT počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou – formou asistence při testování samotném).

Organizační opatření s ohledem na stravování a platby:

žádáme rodiče, aby v systému strava.cz přihlásili stravu dětem, které nastupují do školky. Nelze toto nahlásit automaticky, protože nevíme, zda všechny děti nastoupí.

  • Dětem, kterým, nebude umožněna docházka do mateřské školy, bude poměrnou částí snížena úplata za školní vzdělávání. Částka úplaty bude závislá na počtu dní, po který bude těmto dětem znemožněna docházka do školky.

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,
zápis do mateřské školy proběhne v termínu 4. a 5. května 2021 v době od 6.00 - 16.30 hodin.
K zápisu si přinesete rodný list dítěte, platný občanský průkaz, vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení lékaře.
Budeme rádi, když dítě přivedete s sebou.


PROTOŽE NEVÍME, JAKÁ BUDOU V DANÉ DOBĚ PLATIT PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ, POČÍTEJTE S TÍM, ŽE JE NUTNO SI TERMÍN REZERVOVAT PŘEDEM. V PŘÍPADĚ, ŽE SE OPATŘENÍ UPRAVÍ, BUDEME O TÉTO INFORMACI ZDE INFORMOVAT.

Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

 

 

PLATEBNÍ ÚDAJE

Ve školním roce 2020/2021 je stanovena výše školného na - 450,-Kč

Celodenní strava - 35,-Kč / den

Celodenní strava - 7 leté děti - 39,-Kč / den

Stravné + školné ( 2 - 5 leté děti ) - 1220,-Kč (450,-+770,-Kč)

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2014 - 31.8.2015 ) - 770,-Kč

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2013 - 31.8.2014) - 860,-Kč

 

Odhlašování stravy

Vážení rodiče,

připomínám nutnost odhlašovat dětem stravu. Všichni rodiče, kteří nahlásili, zda jejich dítě bude docházet do MŠ, případně až od září, mají
stravovací účty nastavené. Kdo tak ale neučinil a stravu neodhlásil bude platit neoprávněnou stravu.
Prosíme, dávejte na to pozor, ať zbytečně neplatíte režijní poplatky.

Děkuji Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠvíce >>