Loading color scheme

Výsledky přijímacího řízení

Zápis do Mateřské školy Ostrava – Poruba, Vincence Makovského 4429, příspěvková organizace

je již ukončen.
Výsledky najdete v sekci DOKUMENTY.

Upozornění pro rodiče:
Dle zákona č.561/2004 Sb., § 34a, odst.2 ve znění pozdějších novelizací je vzdělávání dětí, které budou mít do 31.8.2020 pět a více let povinné. Zákonný zástupce má zákonnou povinnost dítě k předškolnímu vzdělávání přihlásit a plnit docházku dle Školního řádu.

 

 

Poděkování

Milí rodiče,
máme za sebou školní rok, a tak vám chci poděkovat za spolupráci,
za důvěru, se kterou nám svěřujete své děti.
Byl by zázrak, kdyby byli všichni spokojení se vším a se všemi, ale
věřte, že děláme vše pro to, aby vaše děti byly vr školce spokojené a připravili jsme je na další životní etapu
při přechodu do ZŠ.
Přeji vám a vašim dětem krásné prázdniny plné slunce, radosti a spoustu zážitků.
Budeme se na vás ve školce těšit po prázdninách.

Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

Odhlašování stravy

 

 Vážení rodiče,

připomínám nutnost odhlašovat dětem stravu. Všichni rodiče, kteří nahlásili, zda jejich dítě bude docházet do MŠ, případně až od září, mají
stravovací účty nastavené. Kdo tak ale neučinil a stravu neodhlásil bude platit neoprávněnou stravu.
Prosíme, dávejte na to pozor, ať zbytečně neplatíte režijní poplatky.

Děkuji Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ