Loading color scheme

Zápis k prázdninovému provozu 2022

Milí rodiče,

dne 24.5.2022 v době od 7 - 16 hodin proběhne zápis k prázdninovému provozu. 
Zápis je určen pro rodiče dětí, které nejsou zapsány k docházce v MŠ Makovského a Slavíkova.
Proběhne v ředitelně MŠ Makovského.
Je třeba si v sekci Dokumenty stáhnout přihlášku a osobně přinést v daném termínu do MŠ.
Zápis bude probíhat pouze do naplnění kapacity.
Rodiče dětí z MŠ Sokolovská a MŠ Žilinská nemusí řešit potvrzení lékaře, rodiče ostatních dětí musí spolu s přihláškou doložit potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte být přítomen v kolektivu dětí v MŠ.

Prázdninový provoz bude v letošním roce v měsíci červenci, od 1.-31.7.2022 v MŠ V. Makovského.

PLATEBNÍ ÚDAJE

Ve školním roce 2021/2022 je stanovena výše školného na - 500,-

Celodenní strava - 38,-Kč / den

Celodenní strava - 7 leté děti - 41,-Kč / den

Stravné + školné ( 2 - 5 leté děti ) - 1336,-Kč (500,-+836,-Kč)

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2015 - 31.8.2016 ) - 836,-Kč

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2014 - 31.8.2015) - 924,-Kč

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis bude probíhat v naší škole pro fyzické odevzdání přihlášky 3.a 4. 5. od 7.00 - 16.00 hodin v ředitelně MŠ Makovského.
Pokud se rozhodnete přihlášku poslat elektronicky, či poštou, budeme je přijímat od 2.-6.5.2022.
Žádosti k přijetí si vygenerujete na Portálu předškolního vzdělávání.
V tyto dny budete mít možnost si školu prohlédnout. K dispozici bude i prohlídka odloučeného pracoviště - MŠ Slavíkova.

Portál předškolního vzdělávání

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy.

Podrobné informace najdete na Portálu předškolního vzdělávání

https://ms.ostrava.cz/

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.