Loading color scheme

PLATEBNÍ ÚDAJE

Ve školním roce 2022/2023 je stanovena výše školného na - 480,-

Od března jsme byli nuceni zvýšit cenu za stravné:
Celodenní strava - 59,-Kč / den

Celodenní strava - 7 leté děti - 65,-Kč / den

Stravné + školné ( 2 - 5 leté děti ) - 1719,-Kč (480,-+1239,-Kč)

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2016 - 31.8.2017 ) - 1239,-Kč

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2015 - 31.8.2016) - 1365,-Kč

Zápis do mateřské školy

Zápis proběhne v termínu 3.- 4.5.2023 v kanceláři ředitelky školy - v Makovského. Je třeba si předem telefonicky domluvit termín. K zápisu si přinesete vygenerovanou žádost, potvrzenou lékařem. Dále u sebe mějte rodný list dítěte a váš doklad totožnosti. Žádosti se v systému otevřou od 20.4.2023.

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy.

Podrobné informace najdete na Portálu předškolního vzdělávání

https://ms.ostrava.cz/

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Rodiče, kteří mají zájem, se mohou vyjádřit prostřednictvím dotazníku ke spokojenosti s tímto průběhem zápisu.
Dotazník pro rodiče 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeafxerF1BBtUA2neuzFjR7ai7OROkPzGxZ8CyMdvo-0dxAlg/viewform?usp=sf_link