Loading color scheme

Upozornění na nařízení ministra zdravotnictví

Vážení rodiče,
od čtvrtka 10.9.2020 platí pro rodiče a nepedagogické pracovníky povinnost nosit ve vnitřních prostorách MŠ roušku.
Prosím, abyste toto nařízení ministra respektovali a do MŠ vcházeli jen se zakrytými ústy a nosem.
Děkuji 

Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ