Loading color scheme

Otevření

Vážení a milí rodiče,
zřizovatel povolil znovuotevření mateřských škol od 18. 5. 2020. Od 11. 5. – 13. 5. 2020 budeme zjišťovat zájem o docházku do MŠ -prosíme o sdělení na email školky zda od 18. 5. 2020 Vaše dítě bude navštěvovat MŠ, případně od kdy nastoupí.

 • Prosím, seznamte se s níže uvedenými pravidly, které je nutno striktně dodržovat. Předem děkujeme.
 • Pokyny k provozu od 18. 5. 2020

Docházka je zcela dobrovolná • Platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci) • Pokud během průzkumu docházky uvedete, že od 18. 5. Vaše dítě nenastoupí a své rozhodnutí následně změníte, informujte nás prosím předem, abychom měli čas upravit provoz.

 • Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

• Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: dospělí – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 • Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Prosíme minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 • Pravidla provozu ve školce

Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.

Každé ráno bude probíhat ranní filtr. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu nebo vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.

 • MŠMT neuplatňuje v případě mateřských škol žádné omezení 15 dětí – i tak se budeme snažit zachovat co nejmenší kolektivy, které nám dovolí provoz školky.
 • Roušky – dle nařízení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Někteří zaměstnanci s ohledem na svá zdravotní rizika musí být chráněni respirátory, ochrannými štíty či rouškami – prosíme, připravte na to vaše děti.
 • Roušku dítěte odneste s sebou domů, případně uložte do šatnového bloku v uzavřeném sáčku či krabičce. Po převlečení se dítě řádně umyje. Pak je předáno do třídy, rodič do třídy nevstupuje. Nevstupujte do dalších prostorů školy, a zachovávejte dostatečný odstup od jiných osob.
 • Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu školy.

Další opatření:
Ručníky budou obměňovány průběžně, dezinfekční mýdla v koupelně, častější hygiena dětí

 • Pro pobyt venku využijeme zejména školní zahrady, na kterém se třídní skupiny budou snažit dodržovat bezpečnou vzdálenost.
 • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti 
 • Provoz školky od 6:00 – 16:30 hodin
 • Příchod do MŠ – bude umožněný pouze od 6:00 – 8:00 hodin.
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12:15 - 12.45 hodin děti třídy Sluníčka a Kuřátka, 12.30 - 13.00 hodin děti třídy Berušky a Motýlci; odpoledne v době od 14:30–16:30 hodin
 • Náhradní činnosti budou probíhat pouze v rámci třídy, skupiny dětí se nebudou potkávat, pokusíme se toto zajistit i na zahradě. Pouze odpolední kroužky, pokud se dohodneme s majiteli agentur a ty zajistí bezpečí dětí, povolíme.

Do 18.5. prosím uhraďte školné a pokud bude vaše dítě docházet do MŠ, tak i stravné. Pokud dítě nebude MŠ navštěvovat, nezapomeňte si odhlásit stravu. Školné za měsíc květen bude ve výši 200,-Kč, stravné obvyklé. Vyúčtování proběhne v srpnu.
Pokud se rozhodnete s dítětem zůstat doma, v tuto chvíli prozatím od doby otevření MŠ nemůžete čerpat ošetřovné, ale neustále se vše mění, třeba vláda rozhodne jinak.
Jitka Hrazděrová, ředitelka školy

Vážení rodiče,
ozdravný pobyt pro naše děti, plánovaný v termínu 8.-12.6.2020 v Petříkově budeme po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě realizovat.
Ještě máme pár volných míst.
Pokud chcete své dítě dodatečně přihlásit, je to možné, avšak jen do naplnění kapacity.