Loading color scheme

Přihlašování dětí do naší školy

Při zapisování dítěte postupujte takto:
Na Portále předškolního vzdělávání https://ms.ostrava.cz/booking/ vyplňte Žádost pro školní rok 2023/2024, uložte na svůj počítač a vytiskněte včetně Dokladu o očkování. Doklad o očkování si nechejte potvrdit u lékaře.

Bližší informace najdete zde: https://ms.ostrava.cz/info/

K žádosti o předškolní vzdělávání je nutno doložit tyto přílohy:

  • - Kopie rodného listu dítěte 
  • - Potvrzení lékaře, včetně očkování dle očkovacího kalendáře.
  • - V případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, dokládají zákonní zástupci k žádosti kopii doporučení školského poradenského zařízení
  • - V případě žádosti o individuální vzdělávání dítěte, kontaktuje zákonný zástupce ředitelku mateřské školy

  • Den otevřených dveří proběhne 9.4.2024 v 10.00 hod a v 15.00 hod. Budete mít možnost si prohlédnout školku a zeptat se na vše, co vás zajímá.

  • Zápis do MŠ se uskuteční 6. a 7.5.2024 od 6.00-16.30 hodin. Je třeba mít předem domluvený termín.