Loading color scheme

6:00 8:45 hod.

Hry a tvořivé činnosti dětí.
Komunikace dětí s učitelkou.
Jazykové chvilky.
Realizace plánovaných činností dle třídního vzdělávacího programu.
Realizace individuálních činností.
Ranní komunitní kruh.
Tělovýchovné chvilky.

8:45 9:30 hod.

Hry a tvořivé činnosti dětí.
Komunikace dětí s učitelkou.
Jazykové chvilky.
Realizace plánovaných činností dle třídního vzdělávacího programu.
Realizace individuálních činností.

11:30–14:15 hod.

Hygiena, oběd, literární chvilky, odpolední odpočinek, náhradní nespavé aktivity.

14:30–16:30hod.

Hry a tvořivé činnosti dětí.
Plánované individuální činnosti.
Komunikace s rodiči, rozcházení dětí.