Loading color scheme

Do naší mateřské školy je zapsáno 102 dětí ve věku 2 – 7 let, které jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd, 2 třídy mladší smíšená třída (2 – 5 let), 2 třídy starší smíšená třída ( 4 – 7 let). Děti do MŠ nastupují zpravidla ve 3 letech.

Třídy ve všech pracovištích jsou vybaveny novým, nízkým nábytkem. Děti si mohou kamkoli volně dosáhnout, věci si samostatně vzít i uložit zpět. Kontejnery (velké zásuvky s kolečky), a barevné plastové krabice, jsou naplněny stavebnicemi (např. kostkami), děti s nimi mohou samostatně podle potřeby manipulovat. Prostory tříd a heren jsou členěny nábytkem do pracovních koutků, které umožňují individuální, skupinové nebo frontální hry a činnosti. Všechny třídy mají specifické, zajímavé a podnětné prostředí vzbuzující bezprostřední zájem a naznačující aktuální události i celoroční zaměření. Ve všech třídách mají děti možnost započaté drobnější hry a činnosti opustit, nechat je rozpracované a následně se k nim vrátit. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami vychází z plánovaných požadavků pedagogů a z finančních možností školy. Všechny pomůcky a hračky jsou funkční, vhodné pro jednotlivá věková období. Televizní pořady, videokazety s pohádkami jsou využívány velmi ojediněle a to po dobu nejdéle 30 minut a dle zájmu dětí. Škola má jedno počítačové stanoviště pro děti a jednu interaktivní tabuli. Zde se děti seznamují se základy práce na počítači, s výukovými programy, určenými pro výchovu a vzdělávání dětí.

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 Provoz obou mateřských škol je od 6:00 – 16:30 hod. (včetně provozu o hlavních prázdninách)
Scházení a rozcházení dětí: 6:00 – 8:00 hod.
12:15 – 12:45 hod. 
14:30 – 16:30 hod. 
Ranní scházení dětí: pondělí – pátek – do 8:00 hod. 
Odpolední rozcházení dětí: po obědě – 12:15 – 12:45 hod.
odpoledne – 14:30 – 16:30 hod. 
Zahájení školního roku: 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny v ZŠ: 26.-27.10.2022
(obě mateřské školy budou otevřeny v omezeném provozu)
Vánoční prázdniny v ZŠ: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 (obě MŠ uzavřeny do 2. 1. 2023)
Provoz začíná od 3. 1. 2023
Pololetní prázdniny v ZŠ: 3. 2. 2023
(v omezeném provozu – obě MŠ) 
Jarní prázdniny v ZŠ: 6.3.-12.3.2023
(v omezeném provozu – obě MŠ) 
Velikonoční prázdniny v ZŠ: 6.4.2023
(v omezeném provozu – obě MŠ)
Ukončení školního roku: 30. 6. 2023
Provoz o hlavních prázdninách: ČERVENEC - OBĚ MŠ UZAVŘENY
SRPEN - 1.8.-24.8.2023 V MŠ MAKOVSKÉHO