Loading color scheme

Mateřská škola má kapacitu 112 dětí, které jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd, 2 třídy mladší smíšená třída (2 – 5 let), 2 třídy starší smíšená třída ( 4 – 7 let). Děti do MŠ nastupují zpravidla ve 3 letech.

Třídy ve všech pracovištích jsou vybaveny novým, nízkým nábytkem. Děti si mohou kamkoli volně dosáhnout, věci si samostatně vzít i uložit zpět.  Prostory tříd a heren jsou členěny nábytkem do pracovních koutků, které umožňují individuální, skupinové nebo frontální hry a činnosti. Všechny třídy mají specifické, zajímavé a podnětné prostředí vzbuzující bezprostřední zájem a naznačující aktuální události i celoroční zaměření. Ve všech třídách mají děti možnost započaté drobnější hry a činnosti opustit, nechat je rozpracované a následně se k nim vrátit. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami vychází z plánovaných požadavků pedagogů a z finančních možností školy. Všechny pomůcky a hračky jsou funkční, vhodné pro jednotlivá věková období. 

Škola má v předškolních třídách interaktivní tabuli a interaktivní panel. Všechny třídy disponují interaktivními pomůckami, umožňujícími využívání digitálních technologií - dle věku dětí.

V mateřské škole se v předškolní třídě vyučuje anglický jazyk - dle ŠVP školy. Do školy také 2x/měsíc dochází rodilá mluvčí.

Ve škole je zapsán klub Bystré hlavičky, který se věnuje rozvíjení talentu dětí.

Škola disponuje vlastní dílnou, která je využívána při práci polytechnického zaměření.

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 Provoz mateřské školy Makovského je od 6:00 – 16:30 hod. (včetně provozu o hlavních prázdninách)
Scházení a rozcházení dětí: 6:00 – 8:00 hod.
12:15 – 12:45 hod. 
14:30 – 16:30 hod. 
Ranní scházení dětí: pondělí – pátek – do 8:00 hod. 
Odpolední rozcházení dětí: po obědě – 12:15 – 12:45 hod.
odpoledne – 14:30 – 16:30 hod. 
Zahájení školního roku: 1. 9. 2023
Podzimní prázdniny v ZŠ: 26.-27.10.2023
(obě mateřské školy budou otevřeny v omezeném provozu)
Vánoční prázdniny v ZŠ: 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (obě MŠ uzavřeny do 2. 1. 2024)
Provoz začíná od 3. 1. 2024
Pololetní prázdniny v ZŠ: 2. 2. 2024
(v omezeném provozu – obě MŠ) 
Jarní prázdniny v ZŠ: 11.3.-17.3.2024
(v omezeném provozu – obě MŠ) 
Velikonoční prázdniny v ZŠ: 28.3.2024
(v omezeném provozu – obě MŠ)
Ukončení školního roku: 30. 6. 2024
Provoz o hlavních prázdninách: ČERVENEC - MŠ SLAVÍKOVA UZAVŘENA, provoz v MŠ Makovského 1.-31.7.2024
SRPEN - obě MŠ uzavřeny