Loading color scheme

Do naší mateřské školy je zapsáno 77 dětí ve věku 2 – 7 let, které jsou rozděleny do tří věkově rozdílných tříd, 2 střední smíšené třídy (2 – 5 let), 1 nejstarší, předškolní třída (děti ve věku 5 - 7 let). Do MŠ nastupují děti zpravidla ve 2,5 - 3 letech.

Třídy ve všech pracovištích jsou vybaveny novým, nízkým nábytkem. Děti si mohou kamkoli volně dosáhnout, věci si samostatně vzít i uložit zpět. Kontejnery (velké zásuvky s kolečky), a barevné plastové krabice, jsou naplněny stavebnicemi (např. kostkami), děti s nimi mohou samostatně podle potřeby manipulovat. Prostory tříd a heren jsou členěny nábytkem do pracovních koutků, které umožňují individuální, skupinové nebo frontální hry a činnosti. Všechny třídy mají specifické, zajímavé a podnětné prostředí vzbuzující bezprostřední zájem a naznačující aktuální události i celoroční zaměření. Ve všech třídách mají děti možnost započaté drobnější hry a činnosti opustit, nechat je rozpracované a následně se k nim vrátit. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami vychází z plánovaných požadavků pedagogů a z finančních možností školy. Všechny pomůcky a hračky jsou funkční, vhodné pro jednotlivá věková období. Televizní pořady, videokazety z pohádkami jsou využívány velmi ojediněle a to po dobu nejdéle 30 minut a dle zájmu dětí. Třída nejstarších dětí je vybavena interaktivní tabulí.

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 Provoz obou mateřských škol je od 6:00 – 17:00 hod. (včetně provozu o hlavních prázdninách)
Scházení a rozcházení dětí: 6:00 – 8:00 hod.
12:15 – 12:45 hod. 
14:30 – 17:00 hod. 
Ranní scházení dětí: pondělí – pátek – do 8:00 hod. 
Rozcházení dětí: po obědě – 12:15 – 12:45 hod.
odpoledne – 14:30 – 17:00 hod. 
Zahájení školního roku: 1. 9. 2021
Podzimní prázdniny v ZŠ: 27. 10. a 29. 10. 2021
(obě mateřské školy budou otevřeny v omezeném provozu)
Vánoční prázdniny v ZŠ: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (obě MŠ uzavřeny do 2. 1. 2021)
Provoz začíná od 3. 1. 2022
Pololetní prázdniny v ZŠ: 4.2.2022
(v omezeném provozu – obě MŠ) 
Jarní prázdniny v ZŠ: 28. 2. – 6.3.2022
(v omezeném provozu – obě MŠ) 
Velikonoční prázdniny v ZŠ: 14.4. 2022
(v omezeném provozu – obě MŠ)
Ukončení školního roku: 30. 6. 2022
Provoz o hlavních prázdninách: ČERVENEC - provoz v MŠ V. Makovského
SRPEN - obě MŠ uzavřeny