Loading color scheme

Do naší mateřské školy je zapsáno 77 dětí ve věku 2 – 7 let, které jsou rozděleny do tří věkově rozdílných tříd, 2 střední smíšené třídy (2 – 5 let), 1 nejstarší, předškolní třída (děti ve věku 5 - 7 let). Do MŠ nastupují děti zpravidla ve 3 letech.

Třídy ve všech pracovištích jsou vybaveny novým, nízkým nábytkem. Děti si mohou kamkoli volně dosáhnout, věci si samostatně vzít i uložit zpět. Kontejnery (velké zásuvky s kolečky), a barevné plastové krabice, jsou naplněny stavebnicemi (např. kostkami), děti s nimi mohou samostatně podle potřeby manipulovat. Prostory tříd a heren jsou členěny nábytkem do pracovních koutků, které umožňují individuální, skupinové nebo frontální hry a činnosti. Všechny třídy mají specifické, zajímavé a podnětné prostředí vzbuzující bezprostřední zájem a naznačující aktuální události i celoroční zaměření. Ve všech třídách mají děti možnost započaté drobnější hry a činnosti opustit, nechat je rozpracované a následně se k nim vrátit. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami vychází z plánovaných požadavků pedagogů a z finančních možností školy. Všechny pomůcky a hračky jsou funkční, vhodné pro jednotlivá věková období. Televizní pořady, videokazety z pohádkami jsou využívány velmi ojediněle a to po dobu nejdéle 30 minut a dle zájmu dětí. Třída nejstarších dětí je vybavena interaktivní tabulí.

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 Provoz obou mateřských škol je od 6:00 – 16:30 hod. (včetně provozu o hlavních prázdninách)
Scházení a rozcházení dětí: 6:00 – 8:00 hod.
12:15 – 13:00 hod.
14:30 – 16:30 hod. 
Ranní scházení dětí: pondělí – pátek – do 8:00 hod. 
Odpolední rozcházení dětí: po obědě – 12:15 – 13:00 hod.
odpoledne – 14:30 – 16:30 hod. 
Zahájení školního roku: 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny v ZŠ: 29. 10. a 30. 10. 2019 
(obě mateřské školy budou otevřeny v omezeném provozu)
Vánoční prázdniny v ZŠ: 23. 12. 2019 – 2. 1. 2020 (obě MŠ uzavřeny do 2. 1. 2020)
Provoz začíná od 3.1.2020
Pololetní prázdniny v ZŠ: 31.1.2020
(v omezeném provozu – obě MŠ) 
Jarní prázdniny v ZŠ: 10. 2. – 14. 2. 2020
(v omezeném provozu – obě MŠ) 
Velikonoční prázdniny v ZŠ: 9. - 13. 4. 2020
(v omezeném provozu – obě MŠ)
Ukončení školního roku: 30. 6. 2019
Provoz o hlavních prázdninách: ČERVENEC - provoz na MŠ Slavíkova, ve dnech 1.7.2020 - 31.7.2020
SRPEN - obě MŠ uzavřeny