Loading color scheme

Mateřská škola má kapacitu 84 dětí. Školu navštěvují děti  ve věku 2 – 7 let, jsou rozděleny do tří věkově rozdílných tříd.
Do MŠ nastupují děti zpravidla ve 2,5 - 3 letech.

Třídy ve všech pracovištích jsou vybaveny novým, nízkým nábytkem. Děti si mohou kamkoli volně dosáhnout, věci si samostatně vzít i uložit zpět.  Prostory tříd a heren jsou členěny nábytkem do pracovních koutků, které umožňují individuální, skupinové nebo frontální hry a činnosti. Všechny třídy mají specifické, zajímavé a podnětné prostředí vzbuzující bezprostřední zájem a naznačující aktuální události i celoroční zaměření. Ve všech třídách mají děti možnost započaté drobnější hry a činnosti opustit, nechat je rozpracované a následně se k nim vrátit. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami vychází z plánovaných požadavků pedagogů a z finančních možností školy. Všechny pomůcky a hračky jsou funkční, vhodné pro jednotlivá věková období. Třída nejstarších dětí je vybavena interaktivní tabulí, všechny třídy vcyužívají digitální technologie pomocí interaktivních pomůcek podle věku dětí.

V mateřské škole se v předškolní třídě vyučuje anglický jazyk - dle ŠVP školy. Do školy také 2x/měsíc dochází rodilá mluvčí.

Škola má vlastní dílnu, která je určena pro aktivity polytechnického zaměření.

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 Provoz mateřské školy Slavíkova je od 6:00 – 17:00 hod. (včetně provozu o hlavních prázdninách)
Scházení a rozcházení dětí: 6:00 – 8:00 hod.
12:15 – 12:45 hod. 
14:30 – 17:00 hod. 
Ranní scházení dětí: pondělí – pátek – do 8:00 hod. 
Rozcházení dětí: po obědě – 12:15 – 12:45 hod.
odpoledne – 14:30 – 17:00 hod. 
Zahájení školního roku: 1. 9. 2023
Podzimní prázdniny v ZŠ: 26.-27.10.2023
(obě mateřské školy budou otevřeny v omezeném provozu)
Vánoční prázdniny v ZŠ: 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (obě MŠ uzavřeny do 2. 1. 2024)
Provoz začíná od 3. 1. 2024
Pololetní prázdniny v ZŠ: 2.2.2024
(v omezeném provozu – obě MŠ) 
Jarní prázdniny v ZŠ: 11.3.-17.3.2024
(v omezeném provozu – obě MŠ) 
Velikonoční prázdniny v ZŠ: 28-3. 2024
(v omezeném provozu – obě MŠ)
Ukončení školního roku: 30. 6. 2024
Provoz o hlavních prázdninách: ČERVENEC - MŠ SLAVÍKOVA UZAVŘENA, provoz v MŠ Makovského 1.-31.7.2024
SRPEN - obě MŠ uzavřeny