Loading color scheme

V. Makovského

mako o nas

Prioritou naší školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí, poskytovat jim kvalitní výchovu a vzdělávání a zajistit jim takové podmínky, aby se v mateřské škole cítily dobře a rády na ni vzpomínaly

Mateřská škola na ulici Vincence Makovského sídlí ve dvoupodlažním objektu a má čryři homogenně zaměřené třídy. Kapacita MŠ je 112 dětí. Součástí MŠ jsou dvě zahrady se vzrostlými stromy, dřevěnými hracími prvky a čtyřmi pískovišti.

Třídy a herny jsou vybaveny novým dětským nábytkem, dostatkem hraček, didaktického materiálu a pomůcek tak, abychom mohli realizovat s dětmi prožitkové učení, skupinovou i individuální práci, podporovat rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce a rozvíjet tak celou dětskou osobnost. Využitím interaktivní tabule se děti seznamují s výukovými programy, které navazují na témata v daném měsíci.

Školní vzdělávací program s názvem „Půjdem spolu krok za krokem kouzelným pohádkovým rokem” vychází ze vzdělávacích cílů a oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vzdělávací a výchovná činnost je rozpracována do integrovaných bloků. Činnosti jsou postaveny na využívání přirozené dětské hravosti a chuti objevovat nové a neznámé věci. Na základě diagnostiky pracují pedagogové s dětmi s odloženou školní docházkou.

  

Škola je přihlášena v programu "Skutečně zdravá škola", snažíme se jej plnit.
Vedeme děti k tomu, aby si jídla vážily, aby věděly, jakou cestu musí jídlo absolvovat než se k nim dostane na talíř, spolupracujeme s místními dodavateli, farmáři.
Dodavatelé:
VITAMINÁTOR,s.r.o.           - vylisované šťávy, mošty, přesnídávky
FA KAHÁNEK                      - vejce, brambory
GARANT FOOD SERVICE - mražené výrobky
JIŘÍ DEDEK                        - maso, drůbež, uzeniny
PEKAŘSTVÍ BOČEK          - pekárenské výrobky
HRUŠKA, s.r.o.                   - ovoce, zelenina, ostatní zboží

 

Slavíkova

slavik o nas

Rodičům nabízíme spolupráci na základě partnerství, důvěry, porozumění a respektu.

Mateřská škola na ulici Slavíkova je organizační součástí Mateřské školy V. Makovského. Je to dvoupodlažní budova s třemi třídami, které jsou věkově rozdělené.
Kapacita MŠ je 84 dětí. Součástí je rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, dřevěnými hracími prvky a třemi pískovišti.

Třídy a herny jsou vybaveny novým dětským nábytkem, dostatkem hraček, didaktického materiálu a pomůcek tak, abychom mohli realizovat s dětmi prožitkové učení, skupinovou i individuální práci, podporovat rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce a rozvíjet tak celou dětskou osobnost. Využitím interaktivní tabule se děti seznamují s výukovými programy, které navazují na témata v daném měsíci.

Školní vzdělávací program s názvem „Půjdem spolu krok za krokem kouzelným pohádkovým rokem” vychází ze vzdělávacích cílů a oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací a výchovná činnost je rozpracována do integrovaných bloků. Činnosti jsou postaveny na využívání přirozené dětské hravosti a chuti objevovat nové a neznámé věci. Na základě diagnostiky pracují pedagogové s dětmi s odloženou školní docházkou.

  

Škola je přihlášena v programu "Skutečně zdravá škola", snažíme se jej plnit.
Vedeme děti k tomu, aby si jídla vážily, aby věděly, jakou cestu musí jídlo absolvovat než se k nim dostane na talíř, spolupracujeme s místními dodavateli, farmáři.
Dodavatelé:
VITAMINÁTOR,s.r.o.           - vylisované šťávy, mošty, přesnídávky
FA KAHÁNEK                      - vejce, brambory
GARANT FOOD SERVICE - mražené výrobky
JIŘÍ DEDEK                        - maso, drůbež, uzeniny
PEKAŘSTVÍ BOČEK          - pekárenské výrobky
HRUŠKA, s.r.o.                   - ovoce, zelenina, ostatní zboží

Kvalifikovaný personál

Všichni naši zaměstnanci mají potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi.

Spokojené děti

Dětem se u nás líbí a jsou zde spokojené a o to nám jde především.

Příznivá hodnocení

Naši práci hodnotí pozitivně nejen děti, ale také jejich rodiče.

Zapsaných dětí

Počet tříd

Spokojených dětí

Mateřských škol