Loading color scheme

V. Makovského

mako o nas

Prioritou naší školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí, poskytovat jim kvalitní výchovu a vzdělávání a zajistit jim takové podmínky, aby se v mateřské škole cítily dobře a rády na ni vzpomínaly

Mateřská škola na ulici Vincence Makovského sídlí ve dvoupodlažním objektu a má čryři homogenně zaměřené třídy. Kapacita MŠ je 112 dětí. Součástí MŠ jsou dvě zahrady se vzrostlými stromy, dřevěnými hracími prvky a čtyřmi pískovišti.

Třídy a herny jsou vybaveny novým dětským nábytkem, dostatkem hraček, didaktického materiálu a pomůcek tak, abychom mohli realizovat s dětmi prožitkové učení, skupinovou i individuální práci, podporovat rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce a rozvíjet tak celou dětskou osobnost. Využitím interaktivní tabule se děti seznamují s výukovými programy, které navazují na témata v daném měsíci.

Školní vzdělávací program s názvem „Poznáváme svět” vychází ze vzdělávacích cílů a oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vzdělávací a výchovná činnost je rozpracována do integrovaných bloků. Činnosti jsou postaveny na využívání přirozené dětské hravosti a chuti objevovat nové a neznámé věci. Na základě diagnostiky pracují pedagogové s dětmi s odloženou školní docházkou.

Nadstandardní aktivity mateřské školy:
- Angličtina
- Taneční a pohybová průprava