Loading color scheme

Co se v zahradách změní? Jaké prvky se zde objeví?

Pocitový chodník

Smyslový chodník (nebo také senzorický, hmatová stezka atd) je chodník, ve kterém se střídají různé druhy povrchů, zpravidla je ohraničený dřevem, cihlami, kameny a výplň jednotlivých polí tvoří šišky, oblázky, větve, písek, mech, kaštany, voda apod. podle vlastní fantazie a možností. Po smyslovém chodníků chodí lidé bosýma nohama, což přináší příjemný, až terapeutický kontakt s přírodou, umožní chodidlům aktivně reagovat na podněty, kterých se jim v botách nedostává. Oblíbenou aktivitou pro děti je chůze se zavázanýma očima, při níž mají poznávat, po čem právě šlapou.

Plochá noha je častým zdravotním problémem dětského věku. Její podstatou může být vrozená, anebo ve větší míře získaná patologie v oblasti nožní klenby. Odborníci se neshodují na kritériích diagnostiky ani na formách terapie. Následky a zdravotní rizika, které s sebou plochonoží nese, jsou často opomíjeny. Senzomotorická stimulace formou cvičení na balančních plochách a chůzí po různých površích naboso by mohla být vhodnou součástí pohybových aktivit a her dětí v mateřských školách jako jedna z možností terapie a prevence plochonoží u dětí.

Bylinková spirála

Bylinková spirála je pěkný a užitečný vertikální prvek pro pěstování nejen bylinek, ale i léčivek a jedlých trvalek. Díky vyvýšené stavbě, materiálu a orientaci ke světovým stranám dokážeme na malé ploše vytvořit různá mikroklimata vhodná pro různé druhy rostlin.

Vyvýšené záhony

Pěstování zeleniny, bylinek i rostlin ve vyvýšených záhonech má své výhody. Nejenže se nemusíte při pletí a sklízení ohýbat, ale zároveň můžete založit zahradu i v místech, kde by vám jinak nevyrostl ani plevel, tudíž i na betonu nebo asfaltu.

Hmyzoviště

Děti zde budou pozorovat hmyz a zjišťovat, jak se v různých ročních obdobích chová

Dendrofon

Edukační prvek. Lamely jsou vyrobeny z našich dřevin (buku, dubu, lípy, břízy, smrku, borovice, javoru a modřínu). Součástí dendrofonu je palička.

Zvonkohra

Zvuková zahrada – bude doplněna o zvonkohru ze zavěšených květináčů. Děti si květináče samy pomalují a následně zavěsíme do prostoru zahrady, kde budou moci děti vnímat, jaké zvuky jednotlivé květináče za větru vydávají.