Loading color scheme

Podařilo se nám zahájit projekt státního fondu životního prostředí „Blíž k přírodě – Přeměna zahrad“.

Projekt spočívá v instalaci přírodních prvků na zahrady našich mateřských škol MŠ V. Makovského a MŠ Slavíkova, nabídnutí workshopu pro rodiče, proškolení personálu, abychom správně pochopili, co od přeměny máme očekávat, jak se o ni starat, co na ní pěstovat a jak u dětí vytvářet vztah k přírodě.

Zahrady v přírodním stylu mají děti nejen seznámit se životem v přírodě, ale zároveň jim nabídnout i jinou formu hry, než jsou skluzavky a prolézačky.

„Zahrady jsou zaměřeny na rozvíjení vědomostí o přírodě, a také na rozvoj smyslového vnímání a koordinaci pohybu".


 

Banner

www.sfzp.cz 

Co se v zahradách změní? Jaké prvky se zde objeví?

Pocitový chodník

Smyslový chodník (nebo také senzorický, hmatová stezka atd) je chodník, ve kterém se střídají různé druhy povrchů, zpravidla je ohraničený dřevem, cihlami, kameny a výplň jednotlivých polí tvoří šišky, oblázky, větve, písek, mech, kaštany, voda apod. podle vlastní fantazie a možností. Po smyslovém chodníků chodí lidé bosýma nohama, což přináší příjemný, až terapeutický kontakt s přírodou, umožní chodidlům aktivně reagovat na podněty, kterých se jim v botách nedostává. Oblíbenou aktivitou pro děti je chůze se zavázanýma očima, při níž mají poznávat, po čem právě šlapou.

Plochá noha je častým zdravotním problémem dětského věku. Její podstatou může být vrozená, anebo ve větší míře získaná patologie v oblasti nožní klenby. Odborníci se neshodují na kritériích diagnostiky ani na formách terapie. Následky a zdravotní rizika, které s sebou plochonoží nese, jsou často opomíjeny. Senzomotorická stimulace formou cvičení na balančních plochách a chůzí po různých površích naboso by mohla být vhodnou součástí pohybových aktivit a her dětí v mateřských školách jako jedna z možností terapie a prevence plochonoží u dětí.

více >>

Úvodní schůzka 5. a 7.11.2019

V obou mateřských školách proběhla úvodní schůzka s rodiči. Seznámili jsme je s projektem a vším, co bude přeměna zahrad obsahovat. Poté si rodiče mohli prohlédnout výstavu obrázků, které nakreslily děti na téma: „Jak si představuji naši zahradu“ Poté jsme šli s dětmi uspat broučky. (MŠ Slavíkova 5.11.2019 a MŠ V. Makovského 7.11.2019)

WORKSHOP SPOLKU ROZCHODNÍK - 5.2.2020

Program a plán přednášky:
1) Prezentace + představení sebe a Rozchodníku
2) Anketa pro rodiče
3) Strom zahrady : náměty rodičů i učitelů

Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne.

ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ - 11.3.2020 v V. Makovského

Začali jsme bouracími pracemi. Městský obvod Poruba nám vypomohl četou, která nám odstranila betonové lavičky, základy kolem prolézaček a taky rozbila pískoviště a chodník kolem něj.

Následovala brigáda, na které jsme začali odklízet rozbitý beton a připravovali tak zahradu k předání firmě Zahrady Kodrla, která provede instalaci přírodních prvků.

Blížíme se do finále

Naše zahrada v MŠ Makovského dostává finální podobu. V místě, kde bylo jedno z několika betonových pískovišť a asfaltový chodník je vyčištěné a je na něm založený trávník. Také smyslový chodník je už hotový.

Na zahradě nám firma Zahrady Kodrla vyrobila vyvýšené záhonky a bylinkovou spirálu. Vše je osázené rostlinkami, teď už bude na dětech, jak se o ně budou starat.