Loading color scheme

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - POSKYTNUTÍ FINANČNÍ ČÁSTKY

ROK 2021

"JDU S DOBOU ANEB AŽ VYROSTU, BUDU UMĚT POUŽÍVAT "DIGI" PRO PRÁCI I OBJEVOVÁNÍ NOVÉHO"

Díky dotaci jsme pořídili a vybavili speciální učebnu pro práci s nadanými dětmi a mohli s nimi začít rozvíjet jejich talent. Pořídili jsme interaktivní panel, pomocí kterého se děti mohou rozvíjet při práci s interaktivními technologiemi.

received 159688682688405

ROK 2020

" ZAČÍNÁME S ANGLIČTINOU"

Díky dotaci mohla být v MŠ zahájena výuka anglického jazyka, včetně návštěv rodilé mluvčí. Děti mohou intenzivně vnímat tuto cizí řeč a společně s učitelkami se ji pomalu učit a konverzovat.

Z dotace 83 000,-Kč byla hrazena výuka, pořízeny didaktické pomůcky a vzdělávání učitelek.