Loading color scheme

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - POSKYTNUTÍ FINANČNÍ ČÁSTKY

ROK 2020

" ZAČÍNÁME S ANGLIČTINOU"

Díky dotaci mohla být v MŠ zahájena výuka anglického jazyka, včetně návštěv rodilé mluvčí. Děti mohou intenzivně vnímat tuto cizí řeč a společně s učitelkami se ji pomalu učit a konverzovat.

Z dotace 83 000,-Kč byla hrazena výuka, pořízeny didaktické pomůcky a vzdělávání učitelek.

 

ROK 2017 

„SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME“

Našim cílem u tohoto projektu bylo zapojení rodin do výchovně vzdělávacího procesu formou pravidelných workshopů, které jsme zařadili 4x v kalendářním roce a na každém pracovišti zvlášť. Proběhlo tedy 8 workshopů, v 7 třídách s dětmi a jejich rodiči.

Během těchto workshopů jsme seznámili rodiče a děti s různými druhy materiálů, ze kterých jsme následně vyráběli tématicky zaměřené výrobky, popř. jsme s dětmi a rodiči zkoumali, co se dá postavit, k čemu slouží, jak jsou pevné apod.

Organizace a kompetence byly včas zajištěny, taktéž pozvánky v šatnách tříd, na webových stránkách školy, ve školním Zpravodaji. Všechny akce měly velký ohlas a všichni byli spokojeni, co se týče výběru materiálu a organizace činností pro dospělé i děti. Výrobky nám pak na čas ozdobily prostory mateřských škol.

 

ROK 2015

„POJĎ, UKÁŽU TI, JAK SE TO DĚLÁ“

1. 1. 2015 - 27. 11. 2015

 Našim cílem u tohoto projektu bylo zapojit děti a jejich rodiče do společných činností, ve kterých mohli společně objevovat zákonitosti z oblasti fyziky, prostřednictvím společných her. Společnou činností zkoumali, jak lze aplikovat různé techniky se zapojením do běžného života a učili se přírodním zákonitostem. Díky velké nabídce stavebnic měli možnost vyzkoušet množství různých technik a vzájemně se obohacovat. Akce probíhaly na každém odloučeném pracovišti samostatně. 

S dětmi jsme navštívili Svět techniky v dolních Vítkovicích - Dětský svět. Tady si děti rozvíjely poznání, zručnost i fantazii. Mohly si hrát s velkým jeřábem a postavit si vlastní dům, opravit auto nebo jako malí lékaři uzdravit kamaráda. Bylo zde také televizní studio, kde si mohly děti hrát na seriálové hvězdy. Malé hospodyňky měly možnost si v obchodě nakoupit na farmářském trhu a pak uvařit oběd. V životní velikosti mohly vidět krávu a mohly si ji zkusit podojit. Takto zjistily, že mléko nepochází z krabice, ale od živého zvířete. Velkou část expozice tvořil vodní svět. Byla zde kombinace umělých atrakcí a přírodní scenérie. Byl zde vodní xylofon, ale také přehrada, kde děti mohly postavit stavidlo a naplnit ji vodou. Z přehrady pak vodu vylévaly do meandru řeky, kde se tvořily peřeje. Zde pak mohly děti pouštět lodičky, které doplují až do moře.

 

ROK 2014

PRACOVNÍ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE - MALOVÁNÍ VAJÍČEK

I když ven lákalo krásné počasí, přišlo mnoho rodičů, kteří si udělali čas a se svými dětmi zdobili vyfouklá vajíčka, vyráběli si košíčky, hnízdečka pro ptáčky z vajíček a zápichy do květináčů. Krásných výrobků bylo mnoho a děti si je radostně odnesly domů
Odměnou za jejich snažení jim byl balíček se sladkými vajíčky". Díky finančnímu příspěvku SMO jsme mohli zakoupit větší množství ozdůbek a materiálů a potěšit tak větší počet rodičů a dětí.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE

Jako každý rok jsme společně s rodiči a dětmi zažili sportovní odpoledne plné her a soutěží. Pro děti byly připraveny sportovní disciplíny, které musely splnit. Nejšikovnější děti byly odměněny sladkostí. po celou dobu bylo dětem i rodičům nabídnuto občerstvení. Doprovodným programem byla trampolína a skákací hrad, kde si děti mohly vybít zbytek své energie.

Díky finančnímu příspěvku SMO jsme mohli zakoupit sladké odměny pro děti a zpříjemnit tak všem sportovní odpoledne.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Pracovní dílna byla určena rodičům, jejich dětem, i ostatním rodinným příslušníkům.

Snažíme se dodržovat tradice našich předků a veškeré dekorace, které se týkají oslav svátků vytvořit vlastníma rukama a v co největší míře využívat přírodní materiál. Letos se z prostředků MMO financovaly vánoční ozdoby – baňky, stuhy, řetězy, papíryl a jiné vánoční ozdoby. Vše bylo rozděleno do 7 tříd. Organizace a kompetence byly včas zajištěny, taktéž pozvánky v šatnách tříd a na webových stránkách školy. Akce měla opět velký ohlas a všichni byli spokojeni, co se týče výběru materiálu a organizace činností pro dospělé i děti.  Výrobky nám pak na čas ozdobily prostory mateřských škol.

ROK 2013

18.3.2013 - MAŠKARNÍ PLES

V pondělí 18. 3. 2013 jsme jako již tradičně pořádali MAŠKARNÍ PLES v Domě seniorů Slunečnice. Pro děti byl připraven program - HOPSALÍN. Ten si pro děti připravil nejen tanečky, ale i různé soutěže a malé drobnosti za odměnu a na památku. Hopsalín nezapomněl do svých soutěží a tanců zapojit i rodiče, kteří to se svými dětmi na parketu pořádně roztančili. Také bylo připraveno občerstvení, kde byla možnost si koupit něco na zub. Na samotný konec nechyběla dlouho očekávaná tombola, ze které si většina dětí odnesla nějakou výhru. Ples se velmi poved.

Veliké poděkování patří našim sponzorům - našemu zřizovateli - městskému obvodu Poruba - za přispění finanční částky na zábavný program a pronájem prostor, všem rodičům za drobné dárečky do tomboly.

Příští rok se těšíme na další setkání.

25. 4. 2013 - EXKURZE - HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

Předškolní děti z obou mateřských škol vyjely na záchrannou stanici v Ostravě-Výškovicích. Hned na začátku se nás ujal jeden z hasičů, který nás ponaučil o bezpečnosti a chování na stanici. Jelikož  bylo 70 dětí, tak jsme byli rozděleni do 3 skupin. Děti měly možnost si prohlédnout záchranářský vrtulník, sanitku, ve které si mohly lehnout na nosítka. Dále jsme si prohlédly celou budovu, kde hasiči slouží. V neposlední řadě si děti mohly vylézt do hasičského auta a také si vyzkoušely stříkat hasičskou hadicí. Měli jsme i "štěstí", a viděli jsme opravdové hasičské a záchranářské cvičení. Pro děti, a nejen pro ně, to byl den plný zážitků.

Díky podpoře Magistrátu města Ostravy, který nám pomohl zafinancovat dopravu dětí na tuto exkurzi, máme za sebou první z plánovaných návštěv po stopách tradic a řemesel Moravskoslezského kraje.

9. 5. 2013 - EXKURZE MUZEUM STUDÉNKA

Ve čtvrtek jsme společně s MŠ Slavíkova vyjeli na malou exkurzi do muzea vláčků do Studénky. Děti se seznámily se vznikem prvních vagonků, od prvotních kočárů taženými koňmi, až po moderní vlakové soupravy. Dětem se však nejvíce líbila vláčková dráha v přízemí muzea na které se střídaly různé druhy vláčků.

Díky podpoře Magistrátu města Ostravy, který nám pomohl zafinancovat dopravu dětí na tuto exkurzi, máme za sebou další z plánovaných návštěv po stopách tradic a řemesel Moravskoslezského kraje.

16. 5. 2013 - EXKURZE KOPŘIVNICE

Předškolní děti z obou mateřských škol zavítaly do automobilového muzea TATRA v Kopřivnici. Zde děti měly možnost vidět auta, která jezdila před několika lety. Staré hasičské, zachranářské, závodní automobily. Byly k vidění také auta moderní, nákladní, ale i unikáty, jako například auta na lyžích. Do některých aut mohly děti nahlédnout dovnitř, do jiných se zase mohly posadit. Děti viděli a seznámily se opět s novými věcmi a exkurze pro ně byla jistě přínosem.

Díky podpoře Magistrátu města Ostravy, který nám pomohl zafinancovat dopravu dětí na tuto exkurzi, máme za sebou další z plánovaných návštěv po stopách tradic a řemesel Moravskoslezského kraje.

6. 6. 2013 - Návštěva Archeoparku

Ve čtvrtek jsme celá mateřská škola vyjela na výlet do Archeoparku v Chotěbuzi. Počasí nám sice nepřálo, ale to nás od výpravy po stopách minulosti neodradilo. Po příjezdu se děti posilnily svačinkou a mohly jsme vyrazit. Byly jsme rozdělěni po třídách do 4 skupin, které měla každou svou průvodkyni. Před námi byla velká překážka v podobě vysokých, dlouhých dřevěných schodů. Všechny děti tento úkol splnily a překonaly jich přes 100. Dále nás čekalo povídání a ukázky obydlí, náčiní, oblečení, zahrádky, prac.dílny atd. Dětem se výlet moc líbil a i přes nepřízeň počasí si jej dostatečně užily.

Díky podpoře Magistrátu města Ostravy, který nám pomohl zafinancovat dopravu dětí na tuto exkurzi, máme za sebou další z plánovaných návštěv po stopách tradic a řemesel Moravskoslezského kraje.

13. 6. 2013  - OLYMPIÁDA S RODIČI

Ve čtvrtek se na zahradě naší mateřské školy konalo oficiálně první sportovní odpoledne dětí s rodiči. Na každé z disciplín vždy soutěžil rodič se svým dítkem. Za úkol měli např. skok v pytlích, běh třínohých, lyžování nebo "překážkovou dráhu" Na každé z disciplín byl na kartičku zapsán čas a konečné výsledky se odnášely na sečtení do počítače. V průběhu soutěžení se mohli jít závodníci posilnit do našeho občerstvení. Také měli možnost vzít své děti na zadní zahradu na skákací hrad nebo trampolínu. Nakonec došlo k slavnostnímu vyhlášení. Vyhodnoceni byli vždy 3 nejlepší z každé skupiny a to 4- letých, 5- letých, 6- letých. Výherci dostali věcné ceny a v neposlední řadě i medaile. Akce byla velmi vydařená. A dle Vašeho zájmu se jistě uskuteční i příští rok.

Díky podpoře Magistrátu města Ostravy, který nám pomohl celou akci zafinancovat, jsme dokázali připravit pro děti a jejich rodiče podnětné odpoledne plné radosti, smíchu a pohody.

ROK 2012

10. 12. 2012 - PRACOVNÍ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE - MALOVÁNÍ NA SKLO

Vánoční chvíle v mateřské škole - mateřská škola přivítala v předvánočním čase rodiče i prarodiče na vánočních dílničkách – Malujeme sklíčka. Za podpory městského obvodu Poruba jsme dětem a rodičům připravili pestrou nabídku sklíček i barviček. Za zvuků koled a vánočních písní jsme společně rozvíjeli fantazii při výrobě drobných ozdůbek a dárečků pod stromeček pro své blízké.

ROK 2011

PRACOVNÍ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE - MALOVÁNÍ VAJÍČEK

Na tuto odpolední akce se děti velice těší a vždy nedočkavě vyhlížejí, kdo z rodiny s nimi přijde pracovat. Malují jak tatínkové, maminky, tak i sourozenci a babičky. Všichni se moc snažili, děti chtěly pracovat samostatně. Výsledek byl moc pěkný. Ke své práci se využívaly barvičky, bavlnky, krepový papír, stužky, barevné peří, barevný písek, ubrousky a jiné zdobení. Kdo byl moc pilný a měl chuť pracovat, mohl si vybarvit i sádrové velikonoční odlitky. Děti i rodiče odcházeli domů spokojeni a navíc s krásnými výrobky. Odměnou za jejich snažení jim byl balíček se sladkými vajíčky". Díky finančnímu příspěvku SMO jsme mohli zakoupit větší množství ozdůbek a materiálů a potěšit tak větší počet rodičů a dětí.

EXKURZE - ZÁCHRANNÁ ORNITOLOGICKÁ STANICE V BARTOŠOVICÍCH

Spředškolními dětmi z MŠ V. Makovského a MŠ Slavíkova jsme navštívili Záchrannou ornitologickou stanici v Bartošovicích. Na tuto exkurzi jsme získali finanční příspěvek z SMO, což nám z části pomůže zaplatit náklady na tuto akci. Celou dobu pobytu se dětem věnoval pracovník stanice, který děti seznamoval se zvířaty, které můžeme najít v přírodě, prošli jsme stanicí, kde jsou umístěna jak nemocná, tak i opuštěná zvířata. Exkurze byla velice podnětná, pro děti i dospělé zajímavá.

VESELÁ ZAHRADA

Za finanční podpory SMO jsme zakoupili keře, hlínu, nůžky, hrabě na úpravu školní zahrady. Již nyní se můžeme pochlubit novými keři a květinami. Za velkého přispění našeho zřizovatele, který nám pomohl s další výsadbou stromků, zhotovení skalky a zakoupení herních prvků pro děti se nám podařilo udělat pro děti příjemné hrací prostředí.

PRACOVNÍ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Pracovní dílna byla určena rodičům, jejich dětem, i ostatním rodinným příslušníkům.

Snažíme se dodržovat tradice našich předků a veškeré dekorace, které se týkají oslav svátků vytvořit vlastníma rukama a v co největší míře využívat přírodní materiál. Letos se z prostředků MMO financovaly tavné pistole na ruční zdobení do každé třídy, vánoční ozdoby – baňky, stuhy, řetězy, papíry, nůžky, alobal a jiné vánoční ozdoby. Vše bylo rozděleno do 7 tříd. Organizace a kompetence byly včas zajištěny, taktéž pozvánky v šatnách tříd a na webových stránkách školy. Akce měla opět velký ohlas a všichni byli spokojeni, co se týče výběru materiálu a organizace činností pro dospělé i děti.  Do akce byl zapojen celý kolektiv zaměstnanců. Správní pracovnice pomohly při úklidu po akci, paní kuchařky připravily občerstvení a nápoje pro všechny. Výrobky nám pak na čas ozdobily prostory mateřských škol.