Loading color scheme

Otevření

Vážení a milí rodiče,
zřizovatel povolil znovuotevření mateřských škol od 18. 5. 2020. Od 11. 5. – 13. 5. 2020 budeme zjišťovat zájem o docházku do MŠ -prosíme o sdělení na email školky zda od 18. 5. 2020 Vaše dítě bude navštěvovat MŠ, případně od kdy nastoupí.

 • Prosím, seznamte se s níže uvedenými pravidly, které je nutno striktně dodržovat. Předem děkujeme.
 • Pokyny k provozu od 18. 5. 2020

Docházka je zcela dobrovolná • Platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci) • Pokud během průzkumu docházky uvedete, že od 18. 5. Vaše dítě nenastoupí a své rozhodnutí následně změníte, informujte nás prosím předem, abychom měli čas upravit provoz.

 • Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

• Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: dospělí – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 • Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Prosíme minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 • Pravidla provozu ve školce

Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.

Každé ráno bude probíhat ranní filtr včetně měření teploty. Pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.

 • MŠMT neuplatňuje v případě mateřských škol žádné omezení 15 dětí – i tak se budeme snažit zachovat co nejmenší kolektivy, které nám dovolí provoz školky.
 • Roušky – dle nařízení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Někteří zaměstnanci s ohledem na svá zdravotní rizika musí být chráněni respirátory, ochrannými štíty či rouškami – prosíme, připravte na to vaše děti.
 • Roušku dítěte odneste s sebou domů, případně uložte do šatnového bloku v uzavřeném sáčku či krabičce. Po převlečení se dítě řádně umyje. Pak je předáno do třídy, rodič do třídy nevstupuje. Nevstupujte do dalších prostorů školy, a zachovávejte dostatečný odstup od jiných osob.
 • Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu školy.
  Další opatření:
  Ručníky budou obměňovány průběžně, dezinfekční mýdla v koupelně, častější hygiena dětí
 • Pro pobyt venku využijeme zejména školní zahrady, na kterém se třídní skupiny budou snažit dodržovat bezpečnou vzdálenost.
 • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti 
 • Provoz školky od 6:00 – 16:30 hodin
 • Příchod do MŠ – bude umožněný pouze od 6:00 – 8:00 hodin.
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12.30 - 13.00 hodin; odpoledne v době od 14:30–16:30 hodin
 • Náhradní činnosti budou probíhat pouze v rámci třídy, skupiny dětí se nebudou potkávat, pokusíme se toto zajistit i na zahradě. Pouze odpolední kroužky, pokud se dohodneme s majiteli agentur a ty zajistí bezpečí dětí, povolíme.

Do 18.5. prosím uhraďte školné a pokud bude vaše dítě docházet do MŠ, tak i stravné. Školné za měsíc květen bude ve výši 200,-Kč, stravné obvyklé. Vyúčtování proběhne v srpnu.
Pokud se rozhodnete s dítětem zůstat doma, v tuto chvíli prozatím od doby otevření MŠ nemůžete čerpat ošetřovné, ale neustále se vše mění, třeba vláda rozhodne jinak.
Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ