Loading color scheme

Zábava

Kreativita a tvořivost

Zábavné vzdělávání

Předškolní příprava

Pohyb a sport

Vyvážená strava

Výlety a dobrodružství

Motivační hry

Zájmové kroužky

Děti si mohou kamkoli volně dosáhnout, věci si samostatně vzít i uložit zpět. Kontejnery (velké zásuvky s kolečky), a barevné plastové krabice, jsou naplněny stavebnicemi (např. kostkami), děti s nimi mohou samostatně podle potřeby manipulovat. Prostory tříd a heren jsou členěny nábytkem do pracovních koutků, které umožňují individuální, skupinové nebo frontální hry a činnosti. Všechny třídy mají specifické, zajímavé a podnětné prostředí vzbuzující bezprostřední zájem a naznačující aktuální události i celoroční zaměření.

Rádi odpovíme na vaše dotazy

596 911 488

Provoz mateřské školy včetně provozu o hlavních prázdninách.

Pondělí pátek

6.00 - 16.30

Sobota

zavřeno

Neděle

zavřeno

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána a kopii jsme poslali na vámi zadaný email. Něco se pokazilo, zkuste to prosím později. Prosím, potvrďte, že nejste robot prostřednictvím Captcha.

Výsledky přijímacího řízení

Zápis do Mateřské školy Ostrava – Poruba, Vincence Makovského 4429, příspěvková organizace
je již ukončen.
Výsledky najdete v sekci DOKUMENTY.

Upozornění pro rodiče:
Dle zákona č.561/2004 Sb., § 34a, odst.2 ve znění pozdějších novelizací je vzdělávání dětí, které budou mít do 31.8.2020 pět a více let povinné. Zákonný zástupce má zákonnou povinnost dítě k předškolnímu vzdělávání přihlásit a plnit docházku dle Školního řádu.

 

Vážení rodiče,

připomínám nutnost odhlašovat dětem stravu. Všichni rodiče, kteří nahlásili, zda jejich dítě bude docházet do MŠ, případně až od září, mají
stravovací účty nastavené. Kdo tak ale neučinil a stravu neodhlásil bude platit neoprávněnou stravu.
Prosíme, dávejte na to pozor, ať zbytečně neplatíte režijní poplatky.

Děkuji Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

 

Vážení rodiče, 
bohužel jsme nuceni zrušit dlouho plánovaný ozdravný pobyt pro děti.
Sice nám jej Krajská hygienická stanice i místní hygienická stanice v Šumperku, kam Petříkov spadá, povolila, ale bohužel stanovisko z MŠMT je jiné:
Vícedenní akce škol (tedy i školy v přírodě) pro děti v MŠ a pro žáky v ZŠ, SŠ a konzervatořích zakazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Předpokládá se, že s ohledem na epidemiologickou situaci tento zákaz bude platit až do 30. 6. 2020.
Všechny platby budou v plné výši vráceny.
Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Mateřská škola V. Makovského a MŠ Slavíkova bude v době letních prázdnin otevřena v měsíci červenci

Tento provoz je určen i dětem z jiných mateřských škol, bude však omezen. Prázdninový provoz bude probíhat v MŠ Slavíkova.
Do 15.března nahlaste učitelkám ve třídách, zda bude vaše dítě v době prázdninového provozu mateřskou školu navštěvovat.
Zbylá místa nabídneme dětem z jiných mateřských škol. 

Vážení rodiče, zápis k prázdninovému provozu pro děti z jiných mateřských škol proběhne v úterý 2. června od 8.00 -15.00 hodin, avšak jen do naplnění kapacity, v ředitelně MŠ V. Makovského. S sebou přineste pouze přihlášku k prázdninovému provozu, kterou najdete na webu MŠ.
Pokud budete chtít využít prázdninového srpnového provozu MŠ Sokolovská, zápis proběhne ve stejný den, tj. v úterý 4. června od 8.00 - 15.00 hod v ředitelně MŠ Sokolovská

Zákonný zástupce si přinese:
- vyplněnou žádost (ke stažení Dokumenty - Závazná přihláška na prázdninový provoz)
- kopii lékařského potvrzení ze stávající MŠ (Děti z MŠ Sokolovská a Žilinská nemusí, zajistíme si sami)

Informaci, zda bylo dítě přijato se dozví rodiče ihned.

více >

PLATEBNÍ ÚDAJE

Ve školním roce 2019/2020 je stanovena výše školného na - 420,-Kč

Celodenní strava - 35,-Kč / den

Celodenní strava - 7 leté děti - 39,-Kč / den

Stravné + školné ( 2 - 5 leté děti ) - 1120,-Kč (420,-+770,-Kč)

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2013 - 31.8.2014 ) - 770,-Kč

Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2012 - 31.8.2013) - 860,-Kč

 

logo mak 193
eu loga
skola vola
zrizovatel SMO 93

VŠEM RODIČŮM DĚKUJEME ZA POSKYTNUTÉ SPONZORSKÉ DARY