Loading color scheme

Projekt:

ŠABLONY II

Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ V. Makovského je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na:
-  zvýšení odbornosti pedagogů, vzdělávání v oblasti předčtenářských, předmatematických dovedností, inkluze a osobnostně orientované vzdělávání
- projektový den mimo školu
- spolupráce s rodiči dětí
- personální podpora MŠ - chůva při integraci dvouletých dětí, školní asistent