Loading color scheme

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Mateřská škola V. Makovského a MŠ Slavíkova bude v době letních prázdnin otevřena v měsíci červenci

Tento provoz je určen i dětem z jiných mateřských škol, bude však omezen. Prázdninový provoz bude probíhat v MŠ Slavíkova.
Do 15.března nahlaste učitelkám ve třídách, zda bude vaše dítě v době prázdninového provozu mateřskou školu navštěvovat.
Zbylá místa nabídneme dětem z jiných mateřských škol. 

Vážení rodiče, zápis k prázdninovému provozu pro děti z jiných mateřských škol proběhne v úterý 2. června od 8.00 -15.00 hodin, avšak jen do naplnění kapacity, v ředitelně MŠ V. Makovského. S sebou přineste pouze přihlášku k prázdninovému provozu, kterou najdete na webu MŠ.
Pokud budete chtít využít prázdninového srpnového provozu MŠ Sokolovská, zápis proběhne ve stejný den, tj. v úterý 4. června od 8.00 - 15.00 hod v ředitelně MŠ Sokolovská

Zákonný zástupce si přinese:
- vyplněnou žádost (ke stažení Dokumenty - Závazná přihláška na prázdninový provoz)
- kopii lékařského potvrzení ze stávající MŠ (Děti z MŠ Sokolovská a Žilinská nemusí, zajistíme si sami)

Informaci, zda bylo dítě přijato se dozví rodiče ihned.