Loading color scheme

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,
zápis bude probíhat v naší škole pro fyzické odevzdání přihlášky 3.a 4. 5. od 7.00 - 16.00 hodin v ředitelně MŠ Makovského.
Pokud se rozhodnete přihlášku poslat elektronicky, či poštou, budeme je přijímat od 2.-6.5.2022.
Žádosti k přijetí si vygenerujete na Portálu předškolního vzdělávání.
V tyto dny budete mít možnost si školu prohlédnout. K dispozici bude i prohlídka odloučeného pracoviště - MŠ Slavíkova.

Portál předškolního vzdělávání

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy.

Podrobné informace najdete na Portálu předškolního vzdělávání

https://ms.ostrava.cz/

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.