Loading color scheme

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Mateřská škola V. Makovského a MŠ Slavíkova bude v době letních prázdnin otevřena v měsíci červenci

Tento provoz je určen i dětem z jiných mateřských škol, bude však omezen. Prázdninový provoz bude probíhat v MŠ Slavíkova.
Do 15.března nahlaste učitelkám ve třídách, zda bude vaše dítě v době prázdninového provozu mateřskou školu navštěvovat.
Zbylá místa nabídneme dětem z jiných mateřských škol. 

PŘIHLÁŠKY OD RODIČŮ Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL BUDE VYBÍRAT ŘEDITELKA MŠ V.MAKOVSKÉHO
VE STŘEDU 18.3.2020 V DOBĚ OD 7.00-16.00HOD, AVŠAK POUZE DO NAPLNĚNÍ KAPACITY!!!

Zákonný zástupce si přinese:
- vyplněnou žádost (ke stažení Dokumenty - Závazná přihláška na prázdninový provoz)
- kopii lékařského potvrzení ze stávající MŠ (Děti z MŠ Sokolovská a Žilinská nemusí, zajistíme si sami)

Informaci, zda bylo dítě přijato se dozví rodiče ihned.
Upozorňujeme rodiče, že ve stejném termínu proběhne zápis k prázdninovému provozu v MŠ Sokolovská!!!