Loading color scheme

Výsledky přijímacího řízení

Zápis do Mateřské školy Ostrava – Poruba, Vincence Makovského 4429, příspěvková organizace

je již ukončen.
Výsledky najdete v sekci DOKUMENTY.

Upozornění pro rodiče:
Dle zákona č.561/2004 Sb., § 34a, odst.2 ve znění pozdějších novelizací je vzdělávání dětí, které budou mít do 31.8.2020 pět a více let povinné. Zákonný zástupce má zákonnou povinnost dítě k předškolnímu vzdělávání přihlásit a plnit docházku dle Školního řádu.


Vážení rodiče,
připomínám nutnost odhlašovat dětem stravu. Všichni rodiče, kteří nahlásili, zda jejich dítě bude docházet do MŠ, případně až od září, mají
stravovací účty nastavené. Kdo tak ale neučinil a stravu neodhlásil bude platit neoprávněnou stravu.
Prosíme, dávejte na to pozor, ať zbytečně neplatíte režijní poplatky.

Děkuji Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

 

Vážení rodiče, 
bohužel jsme nuceni zrušit dlouho plánovaný ozdravný pobyt pro děti.
Sice nám jej Krajská hygienická stanice i místní hygienická stanice v Šumperku, kam Petříkov spadá, povolila, ale bohužel stanovisko z MŠMT je jiné:
Vícedenní akce škol (tedy i školy v přírodě) pro děti v MŠ a pro žáky v ZŠ, SŠ a konzervatořích zakazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Předpokládá se, že s ohledem na epidemiologickou situaci tento zákaz bude platit až do 30. 6. 2020.
Všechny platby budou v plné výši vráceny.
Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ