Loading color scheme

8:45 9:30 hod.

Hry a tvořivé činnosti dětí.
Komunikace dětí s učitelkou.
Jazykové chvilky.
Realizace plánovaných činností dle třídního vzdělávacího programu.
Realizace individuálních činností.