Loading color scheme

6:00 8:45 hod.

Hry a tvořivé činnosti dětí.
Komunikace dětí s učitelkou.
Jazykové chvilky.
Realizace plánovaných činností dle třídního vzdělávacího programu.
Realizace individuálních činností.
Ranní komunitní kruh.
Tělovýchovné chvilky.